Login  or  Register
Tel: +6692 289 6364
เลือกภาษา
Pigment
สีผง (Pigment) คือ สีที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดใช้สำหรับผสมกับเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ในการขึ้นรูปพลาสติก เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานมีสีสันที่สวยงาม
เรียงตาม
แสดง รายการ
ไม่พบข้อมูลดังกล่าว
© 2021 Merickpolymers.com All Rights Reserved.